V tomto oddělení najdete žáky prvních a druhých tříd. Jsou to pokročilejší zpěváci, kteří se na práci těší a dokáží se již dobře soustředit. Velká část dětí přichází z oddělení Broučků předškoláků, odkud už mají  vštípeny základní pěvecké dovednosti. Vítáme však také nové zpěváky, kteří přináší do naší skupiny nové nadšení. Zkouška Berunek probíhá v úterý od 17.00 do 18.00. Během této doby připravujeme koncertní vystoupení pro rodiče, jež se konají  třikrát až čtyřikrát ročně. Rozvíjíme také rytmické, intonační a pohybové dovednosti. Pro začínající školáky vybíráme veselé a zábavné písničky, které nám všem dokáží navodit příjemnou náladu.

Pěvecké oddělení Berunek řídí sbormistryně Daniela Vrajová.

Pravidelné zkoušky se konají v úterý od 17.00 do 18 hodin.