Absolventský koncert, 14.6.2018, Geislerův sál

Ve čtvrtek 14. 6. 2018 se v Geislerově sále konal Absolventský koncert žáků I. a II. cyklu oborů sólový zpěv a hra na klavír. Na koncertě vystoupila žákyně ze třídy Mgr. Eleny Gazdíkové – Ema Hradilová (sólový zpěv, 7. ročník, I. cyklus), Kateřina Marjáková (sólový zpěv, 7. ročník, I. cyklus) ze třídy Mgr. Lukáše Polanského, DiS., Daniel Komár (sólový zpěv, 4. ročník, II. cyklus) ze třídy Jany Majtnerové a Michael Černý (klavír, 7. ročník, I. cyklus) ze třídy Mgr. Anežky Stecové. Klavírní doprovod zazněl v podání PaedDr. Leny Pulchertové, Ph. D. Program a fotogalerie viz níže.