KDO JSME

Jsme Základní umělecká škola CAMPANELLA Olomouc, která nabízí hudební vzdělání v individuální a kolektivní výuce.

KDE UČÍME

V centru města:

Sokolská 7 - učebny pro individuální výuku

Sokolská 12 - učebny pro individuální výuku

Slovenská 5 - sborové sály

HISTORIE

ZUŠ CAMPANELLA byla založena v roce 2012. Inspirací pro vznik školy byla existence pěveckého sboru CAMPANELLA, který je nedílnou součástí kulturního života města Olomouce od roku 1967.

Aktuálně

Pozdrav z Tater – Campanella – Slovensko 2019

Příměstský tábor – BERUNKY

5. – 9. 8. 2019 Odkaz na fotky zde:

ROZVRH HUDEBNÍ NAUKY školní rok 2019/2020

V příštím školním roce bude rozvrh hodin Hudební nauky následující:

Výlet do ZOO Sv. Kopeček

Ve čtvrtek 20. 6. zorganizovali Pavlína Bonková a Lukáš Polanský výlet pro své žáky do ZOO na Sv. Kopečku.Z fotografií je patrné, že si všichni akci náramně užili 🙂

CAMPANELLA reprezentovala Olomoucký kraj – Světlo za Lidice 14. – 15. 6. 2019

Pěvecký sbor CAMPANELLA reprezentoval Olomoucký kraj na 13. ročníku přehlídky pěveckých sborů „Světlo za Lidice 2019“.

Vystoupení CAMPANELLY v Domově pro seniory Chodov – 14. 6. 2019

Pražský pěvec – mezinárodní pěvecká soutěž 7. – 9. 6. 2019

Pěvecké soutěže se zúčastnily Ella Mikulášová a Lucie Kudrnová pod vedením Mgr. Michaely Dvořákové. Obě žákyně postoupily do 2. kola soutěže, kde získaly čestné uznání. Gratulujeme k ocenění a děkujeme za reprezentaci školy.

CAMPANELLA v Olsztynu (PL)

Pěvecký sbor Campanella přivezl zlato z polského města Olsztyn. V rámci zahraniční spolupráce se ve dnech 30. 5. – 2. 6. zúčastnila Campanella mezinárodního festivalu pěveckých sborů a orchestrů „O Warmio moja“ v Polsku. V soutěži, pořádané v rámci festivalu, sbor zaujal porotu profesionálním výkonem 

MLADŠÍ CAMPANELLA vystoupila na ZUŠ OPEN v Teplicích nad Bečvou – 1. 6. 2019

Mladší Campanella vystoupila v rámci celorepublikové akce ZUŠ Open v sobotu 1.června na kolonádě v Teplicích nad Bečvou. Zpěváčci se publiku představili s dvacetiminutovým programem písní různých žánrů. Zazněly úpravy lidových písní a také umělé písně pro dětské sbory – J. Vičar, P. Eben, M. 

Sdělení