KDO JSME

Jsme Základní umělecká škola CAMPANELLA Olomouc, která nabízí hudební vzdělání v individuální a kolektivní výuce.

KDE UČÍME

V centru města:

Sokolská 7 - učebny pro individuální výuku

Sokolská 12 - učebny pro individuální výuku

Slovenská 5 - sborové sály

HISTORIE

ZUŠ CAMPANELLA byla založena v roce 2012. Inspirací pro vznik školy byla existence pěveckého sboru CAMPANELLA, který je nedílnou součástí kulturního života města Olomouce od roku 1967.

Aktuálně

Přejeme všem pěkné prázdniny 🙂 🙂 🙂

Campanella se rozloučila se školním rokem koncertem ve Smetanových sadech

Absolventský koncert žáků 24. 6. 2020, Geislerův sál

Koncert Mladší Campanelly v Centru pohybu Olomouc

Noc kostelů 2020 – koncert Bel Canto – Husův sbor 12. 6. 2020

Upozornění pro pěvecké sbory – lešení na budově CAMPANELLY – Slovenská 5

Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při vstupu do budovy ZUŠ CAMPANELLA na ulici Slovenská 5. Týká se všech pěveckých sborů školy. Na budově se opravuje střecha, lešení je plánováno až do 30. 11. 2020. Děkujeme.

Rozvrh Hudební nauky ve školním roce 2020/2021

Žáci nahlásí vybranou hodinu osobně vyučujícím ve výuce Hudební nauky anebo e-mailem Mgr. Anně Králové na kralova@campanella.cz.

Ukončení školního roku a hodnocení žáků

PDF dokument ke stažení:

Výuka od 11. 5. 2020

Vážení rodiče, v pondělí 11. 5. 2020 otevře ZUŠ CAMPANELLA svoje prostory k individuální výuce. Docházka Vašich dětí do ZUŠ CAMPANELLA je do konce tohoto školního roku postavena na dobrovolnosti a souhlasu Vás, rodičů. Záleží tedy na Vás – uvědomujeme si, že ne všem situace dovolí 

Sdělení